15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:13

Khi biết tôi ngồi nhớ Tuấn
Những người lính len lén bước qua
Họ không dám nhìn lâu

Mọi ngày ăn ba bát
Tuấn đi rồi tôi ăn nữa bát
Tuấn đi rồi trời mưa nặng hạt
Mỗi hạt một năm trời xa nhau

Họ không dám nhìn tôi lâu
Cây cỏ cũng cúi đầu
Đá sỏi cũng mềm lòng
Sao lại có những thằng
Ăn cơm những ba bát


Hà Nội, 1985