15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 09:01

Đất mới trồng vườn bỏ trúc tre
Vồng trang, cỏ xén tiện đường xe
Thu vầy nhạn bách, xuân oanh liễu
Con cuốc hờn chi chẳng gọi hè


10-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996