15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:34

Trải lá lòng ta ngút nhớ thương
Đón xa vời vợi nết hoa hương
Động cảnh nhạc cũ - thay cung bậc
Ý mởn rung rinh khắp nẻo đường


1949

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006