15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:34

Thung Nam mây, thung Bắc cũng mây
Gió chốc thung Đông, cát sỏi bày
Tiếng mõ trâu đàn khua tán loạn
Cơn mưa vần vụ ở thung Tây


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006