15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:25

Thoạt bóng vào ra gái láng giềng
Sầu đông bớt lạnh, trúc thêm duyên
Giận mình sắc diện ngày phai nhạt
Thu héo ngô đồng, hạ héo sen


11-1990

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996