15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:42

Lầu trúc vào thu chim tụ hội
Năm nay thưa vắng giọng vàng anh
Cánh rèm buông khuất người trinh thục
Ba chục đang thì khóc tuổi xanh


9-1-1992

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996