15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 17:38

Thu qua in nhạt vó trăng mòn
Lóm đóm vườn cam nép lá son
Ngoảnh lại khuất dần mùa rụng lá
cành còn dâng tặng quả cô đơn


15-8-1995
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996