15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:49

Quân đi, bụi đỏ ngất triền cao
Trùng điệp đồi non đổ nắng vào
Riêng nhịp chày khua con suối giã
Báo trong núi bạn mới mưa rào


Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006