15.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2007 11:16

Tàu vừa hết ga.
Đường rừng gió thổi.
Dốc thôi lại phà
Anh cần vào xa.
Anh còn đi tới...

Miền quê sơ tán
Trăng chiếu ao bèo;
Lũ qua rồi hạn...
Em ngày mương máng.
Em mùa cấy gieo...

Em lên bếp đèn
Đánh que diêm nỏ

Pháo anh vừa nổ

Ta nhìn thấy nhau
Giữa hai chớp lửa.


10-1972