15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 10:04

Ta về An Thái ghé trường xưa
nghĩa trước tình sau vốn hẹn hò
Gói miến song thần mang cúng giỗ
Cũng là ơn huệ của thầy cô


20-6-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006