Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 08:22

Vào xuân mưa bụi suốt đêm dài
Tiết đông phù du lớp lớp bay
Chớ trách đèn chong trang sách mở
Bởi tay cài lỏng cổng hoa ngoài


10-5-1982

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006