15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 21:31

Nhạn đã thưa về trên nhánh trâm
Xa nhau tính lại đã tròn năm
Biết em giờ ở phương nào nhỉ?
Thư viết cần chi rõ tháng năm


9-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996