15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 07:58

Tiễn con ra khỏi rặng sầu đông
Ngoảnh lại, bà con đã xuống đồng
Sợ đứng nhìn theo con trễ bước
Cúi đầu mẹ cắm chệch hàng sông


8-1987

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996