15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 20:46

Thư bạn từ nay cứ vắng dần
Ngày già hiên trắng những vành tang
Bên vui ráng nhạt phương trời cũ
Sớm tối chuông chùa một điệu ngân


3-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996