15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 19:40

Trẻ lánh, già xa, tàu giặc bay
Đầy vườn hoa nở chẳng ai hay
Bầy ong chẳng phụ công trồng xới
Trên án thư vun đõ mật đầy


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006