15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:27

Máy nổ tắt rồi đèn cũng tắt
Phên thưa, nhà trống tắc kè kêu
Đám mây ngoài núi sà lưng đỉnh
Trong núi tình tang nước suối reo


Đông 1973

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006