13.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 09:20

Ôi thằng Trần Mạnh Hảo
Đi phỏng vấn Chí Phèo
Lão chết từ tám hoánh
Đời mày vẫn gieo neo

Còn cái lão Bá Kiến
Đục bản in thơ mày
Bao giờ mày say rượu
Bao giờ thì ra tay.