Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 08:19

“Xưa tôi yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi”

Nay tôi yêu quê hương vì có ô che nắng
Có ghế ngồi viết những điệu thơ vui.


Hai câu thơ Xưa tôi yêu quê hương vì có chim có bướm, Có những ngày trốn học bị đòn roi trong bài thơ Quê hương của Giang Nam.