Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 02:00

Bác Kép Tư Bền rõ đến vui
Bởi còn tranh sáng bác nhầm thôi
Bới tung đống rác nên trời phạt
Trời phạt chưa xong bác đã cười.


Những tác phẩm Kép Tư Bền, Tranh tối tranh sáng, Đống rác cũ, Ngậm cười của nhà văn Nguyễn Công Hoan.