Đã lùi vào bóng tối của các thế kỷ
Cái đêm, khi mà mệt mỏi vì thù hận, lo toan
Đất được trời ôm ấp ngủ yên
Và trong tĩnh mịch, Chúa - ở - bên - ta ra đời

Bây giờ nhiều thứ đã trở nên bất khả
Các vua chúa không còn nhìn lên trời
Và những người chăn chiên trong hoang mạc không còn nghe
Các thiên thần nói về thiên chúa

Nhưng cái vĩnh hằng phát lộ trong đêm ấy
Thời gian không huỷ hoại được
Và Chúa Lời, xưa kia ra đời dưới máng cỏ
Đêm nay lại tái sinh trong lòng bạn

Đúng thế! Chúa ở bên ta - không trong cõi trời xanh
Ngoài biên cương muôn triệu thế giới,
Không trong lửa hung bạo, không trong hơi thở bão táp
Cũng không trong ký ức đã mờ phai của các thế kỷ

Người ở NƠI ĐÂY - BÂY GIỜ - giữa muôn bận rộn ngẫu nhiên
Trong dòng chảy đục ngầu của những lo toan trần tục
Bạn sở hữu một bí mật hoan lạc thay
Cái ác bất lực, chúng ta vĩnh tồn. Chúa ở bên ta!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)