"Ánh sáng từ Đông phương! Sức mạnh từ Đông phương!" (1)
Và sẵn sàng bá chủ thế giới
Vua Ba Tư xua những bầy nô lệ
Từ khắp nơi đến Phermopyles (2)

Nhưng không phải ngẫu nhiên tặng phẩm của Promethe'e
Từ thiên giới đã được giao cho Hellade (3)
Những bầy nô lệ đông nghịt đã kinh hoàng bỏ chạy
Trước đội quân thưa thớt của những công dân anh hùng

Và sau đó họ đã đi tới tận sông Iade và sông Hằng
Bằng con đường chiến thắng oanh liệt?
Đó là đoàn quân xứ Macédoine (4)
Là con đại bàng vương giả của Rôm (5)

Và sức mạnh của trí tuệ pháp quyền -
Những chân lý của toàn nhân loại
Đã dựng xây nên vương quốc Tây phương
Cà Rôm đã mạng lại thống nhất cho thế giới

Nhưng một cái gì đó còn khuyết thiếu?
Vì sao cả thế giới vẫn đổ máu?
Hồn thiêng vũ trụ khổ đau khao khát
Thần khí của niềm tin và tình yêu

Và lời tiên báo đã không lừa dối
Ánh sáng đã bừng lên từ Đông phương
Và cái trước đây là bất khả
Giờ đây đã được tuyên cáo và được hứa

Và lan toả rộng khắp
Đầy sức mạnh và điềm lành
Ánh sáng ấy, phát xuất từ Đông phương
Đã hoá giải Đông phương với Tây phương.

Hỡi nước Nga! trong tiên cảm cao cả
Người đang ấp ủ một ý tưởng kiêu hùng
Vậy người muốn là Đông phương nào,
Đông phương của Xesxes (6) hay Đông phương của Kitô?


1. Ex Oriente Lux: Ánh sáng từ phương đông (tiếng Latinh).
2. Phermopyles: Một địa danh cổ Hy Lạp. Khổ thơ tiếp theo mô tả cuộc chiến bại của quân xâm lược Ba Tư và chiến thắng oanh liệt của quân đội các thành quốc Hy Lạp năm 480 trước CN.
3. Hellade: Người Hy Lạp gọi đất nước của họ là Hellade (Grece là tên gọi Hy Lạp do người La Mã đặt).
4. Đoàn quân xứ Macedoine: Quân đội của Alexandre đại đế xứ Macedoine đã chinh phục phương đông vào thế kỷ thứ IV trước CN.
5. ...con đại bàng vương giả của Roma: Đế quốc la Mã đã chinh phục phương đông vào thế kỷ thứ I trước CN.
6. Xerce: Vua Ba Tư đã thất bại trong cuộc xâm lăng Hy Lạp năm 480 trước CN.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)