Anh mân mê đôi bím tóc của em
Anh chờ đón đôi mắt buồn e lệ
Trên đầu ta hàng bạch dương suốt đêm
Đang tâm sự một điều gì rất khẽ

Hàng bạch dương rất có thể cùng nhau
Đang nhớ lại mùa xuân hoa nở rộ
Cũng có thể hàng bạch dương buồn rầu
Nhớ năm tháng đầy bom rơi, đạn nổ

Nhưng không lẽ một lần nữa bom rơi
Và trái đất giơ lưng cho đạn bắn?
Và lần nữa những chàng trai yêu đời
Lại từ giã người yêu ra mặt trận?

Anh mân mê đôi bím tóc của em
Anh chờ đón đôi mắt buồn e lệ
Ở Mátxcơva bạch dương thức suốt đêm
Cây phong vàng ở Pari cũng thế


Nguồn:Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)