Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 10:52

Vùi sâu dưới trăm, ngàn ca khúc
Năm sinh có thể bị xê dịch
Ngày tang lễ, Chị ơi, chỉ một.

Hơn ba mươi năm hát để ru người
Ai biết được
Đấy chính lời ca ru mình ngày vĩnh biệt

Con Ve sầu vùi mình dưới cỏ mười bảy năm
Để mùa hè lên cây mà hát
Chị đang ủ lời ca trong đất.


2000

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch