Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 18:57

Người H'mông lầm lì
nặng nề gùi lá
những gùi lá chàm lấy từ núi xa về
nhuộm hồn ta thắm vào đất đai

Trong ngôi nhà ám khói và tối
có bếp lửa mệt mỏi
mùi sắn mốc, mùi phân trâu ải
tiếng cối xay ngô nhẫn nại
tôi nhận ra tiếng khóc con trẻ

Tiếng trẻ khóc bên con suối vật vã
lăng lắc xa trưa San Sả Hồ


Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999