03/12/2021 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trưa San Sản Hồ

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 18:57

 

Người H'mông lầm lì
nặng nề gùi lá
những gùi lá chàm lấy từ núi xa về
nhuộm hồn ta thắm vào đất đai

Trong ngôi nhà ám khói và tối
có bếp lửa mệt mỏi
mùi sắn mốc, mùi phân trâu ải
tiếng cối xay ngô nhẫn nại
tôi nhận ra tiếng khóc con trẻ

Tiếng trẻ khóc bên con suối vật vã
lăng lắc xa trưa San Sả Hồ
Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Trưa San Sản Hồ