Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2021 10:35, số lượt xem: 126

Xưa như trái đất vẫn quay
Xưa như chú Cuội còn hay dóc đời
Xưa như một lũ đười ươi
Triền miên dối trá ru người ngủ mê

12/5/2021