Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2021 10:38, số lượt xem: 192

Ta cố hết sức giãy dụa nhưng bất lực
Ta gắng la hét nhưng vô vọng
Bóng đè ta chìm lấp vào đêm

Bóng cứ đè ta nhưng xin đừng đè vua
Vận nước đang nguy giữa lọc lừa
Bóng đè vua thì đâu còn vua nữa
Thối một vương triều thì đất nước về đâu?

Bóng cứ đè ta xin đừng đè nhân dân
Đồng bào tôi đã quá nhiều đau khổ
Giữa loạn ly và bão giông lịch sử
Nắm tay nhau cùng vượt cửa tử sinh

13/06/2021