Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 02/09/2013 08:39 bởi hongha83
Tập thơ Thơ tuổi hai mươi in chung với Hoàng Nhuận Cầm do NXB Quân đội nhân dân ấn hành năm 1974. Phần thơ Vũ Đình Văn bao gồm 20 bài.