Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 04/07/2019 22:43 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Nửa sau khoảng đời (NXB Quân đội nhân dân, 2007).