Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 04:49

Ta sinh ra từ lâu
Một mỏm non nhọn sắc
Hay một cục đá buồn
Ngủ mê lòng hang thẳm?

Ta thành nghê từ đâu
Bàn tay nào đẽo gọt
Một lão nghệ nhân sầu
Hay một chàng tuấn kiệt?

Ai đưa ta về đây
Thuyền trôi hay ngựa chạy
Bao nhiêu đêm nhiêu ngày
Rượu chia li nào đấy?

Cựa mình đã nghìn năm
Vểnh tai nghe đất thở
Sông hát buồn trong dạ
Ơ hờ sao trời rơi.

Rồng bay, rồng bay ơi
Có giấc mơ nghê đá
Nghìn năm rồi còn đó
Chưa biết mình là ai.


2003