Hồn nhiên thành lão ngoan đồng
Ngồi lên máng trượt lượn vòng ta chơi
Datanla quá gọi mời
Ầm ào giọng thác vọng lời núi non
Vô tư ta rất trẻ con
Nụ cười tinh nghịch nổ dòn rừng mai
Trượt nhanh quên hết sự đời
Trượt chầm chậm thấy thảnh thơi tâm hồn
Đất trời nhân thế dại khôn
Trượt cùng ta giữa vuông tròn thiên nhiên...


Đà Lạt 16.5.2009

Nguồn: trang cá nhân của tác giả