Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2019 17:09, số lượt xem: 74

Lúc có thì thèm cái lúc không
Rảnh rang lại muốn được chờ mong
Lòng người chẳng thể ai chiều nổi
Chiều nổi may chăng vợ với chồng.

Hà Nội, 17/12/2011.