Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2015 16:54, số lượt xem: 381

Ta hạnh phúc vì nỗi buồn giải toả
Tri kỷ mà mãi dang rộng vòng tay
Nước mắt rơi cứ loáng thoáng tao mày
Bờ cảm xúc lần này xin giữ lại
Khúc ân tình một lần và mãi mãi
Tao với mày chẳng bỏ chữ nghĩa ân
Tao đang khóc mày cũng xém tâm thần
Niềm vui đến tình thân ngày viên mãn
Quen biết nhiều mấy ai là thằng bạn
Yêu thương tao bằng ngàn vạn tình chân
Đã trải qua phút đay nghiến cõi lòng
Tao thương quá vì tao đà bỏ hết
Mai mốt đây nhóm mình nên đoàn kết
Bởi tao mày chẳng ai bỏ ai đâu
Cùng vun vén xây dựng một chiếc cầu
Chia gian khó chúc mừng nhau hạnh phúc
Tao đang khóc đang cười vì rất thực
Hai đứa mình cùng sánh bước bên nhau.

S.Lê 05/07/15