Quê tôi Quảng Ngãi đậm tình
Có dòng Sông nhỏ yên bình chảy qua
Khắc tên núi Ấn sông Trà
Quanh năm sắc biếc phù sa ngọt tình
Chùa Ông rạng tiếng tâm linh
Mỹ Khê biển đẹp lung linh sắc màu
Trà Bồng hương quế ngọt ngào
Lý Sơn đảo tỏi giăng câu cá chuồn
Thạch Nham thuỷ lợi đầu nguồn
Đem con nước ngọt nuôi đồng ruộng xanh
Sa Huỳnh muối trắng nổi danh
Cô thôn Cổ Luỹ bức tranh làng chài
Suối Mơ hoang dã nghiêng vai
Bờ Xe rạo rực tiếng ai ru hờ
Chiều buông núi Bút làm thơ
Tả người con gái bên bờ Vệ Giang
Mạch nha cá bống kẹo gương
Xin mời bạn hữu mến thương ghé về
Ngang qua Sơn Mỹ gần kề
Thăm người dân Quảng hiểu về chính tôi

S.Lê 02/07/15