Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2015 17:12, số lượt xem: 277

Khuya ngồi đếm giọt thương sa
Dường như đêm cũng xót xa phận người
Đường khuya vắng hẳn tiếng cười
Chỉ còn lưu dấu mảnh đời bám đêm
Xa xa vẳng tiếng rao chìm
Tan vào bóng tối nỗi niềm thế nhân
Sương du gõ nhịp bàn chân
Hình hài xiêu vẹo âm dần giảm thanh
Chênh chao bóng nhạn rung cành
Về đâu đêm tắm một canh bạc đời?

S.Lê 22/06/2015