11.00
Từ khoá: Niệm khúc (1) Khúc kinh cầu (1)
Đăng ngày 11/11/2022 15:24, số lượt xem: 531

như khúc kinh cầu,
vắng những tiếng chim
ta lê thê
rời con đường vắng
bỡn cợt như hư vô

đường về nhà dài
ngoảnh lại những lặng im
các thú vui còn gì
xa lắc

bến bờ cũ trùng khơi
có cơn mưa nặng hạt

rồi tóc cũng bạc màu
bén rễ như củi mục

mẹ cười ngất sau ly rượu tàn cuộc
mong manh

TP.HCM. 26.09.2017