Nhiều khi buồn cứ “lơ” đi mà sống
Bán tạp dề, tạp hoá để sinh nhai
Vì cuộc đời có ai dễ cho ai?
Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7

Thời gian “gồng cùm” hay cuộc đời bay nhảy
8 tiếng đồng hồ cho đủ những giờ công
Nhưng cuộc đời có phải những ngày đông
Như Đen Vâu nói: về quê nuôi cá và trồng thêm  rau!

Chốn thị thành cứ thế “lùa” nhau đau
Cứ phải vò đầu, nhọc nhằn bên từng con chữ
Như  “phế” liệu đồng nghiệp  ngại nhìn nhau ngày ở “cử”
Né tránh những tị hiềm; rồi sẽ bị đuổi thôi

Ngày mới đến Sài Gòn là những tinh khôi
Mà sao giờ! Ôi cuộc đời là thế!  
Nhưng dù sao hãy cứ ngạo nghễ
Lơ đời đi thì đời sẽ lơ ta đi!!

10.6.2022