15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2010 20:30

Chờ em lá ngập khoang đò
Một hồn cổ điển mọc đầy cỏ lau
Chờ em nước lớn dòng sầu
Chờ em tôi chết ngọn sào để tang


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006