28/06/2022 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người lái đò tình yêu

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2010 20:30

 

Chờ em lá ngập khoang đò
Một hồn cổ điển mọc đầy cỏ lau
Chờ em nước lớn dòng sầu
Chờ em tôi chết ngọn sào để tang
Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Người lái đò tình yêu