Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 10:03

Ta còn một chút lửa
Để đốt cháy tất cả
Ta còn một chút nước trong
Để rửa mặt mình
Còn một hồn thơ
Để làm thuyền qua bến sông xanh...


16-12-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012