29/06/2022 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một chút

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2021 10:03

 

Ta còn một chút lửa
Để đốt cháy tất cả
Ta còn một chút nước trong
Để rửa mặt mình
Còn một hồn thơ
Để làm thuyền qua bến sông xanh...
16-12-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Một chút