Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bình Nguyên Trang (119 bài)
- Hàn Quốc Sinh (524 bài)
- Ngô Liêm Khoan (17 bài)
- Lê Gia Hoài (127 bài)
- Việt Thái Bình (17 bài)
Tạo ngày 15/02/2014 17:32 bởi hongha83
Trần Vũ Long (1977-) quê ở Hà Nội. Là nhà thơ, nhà báo, hiện công tác tại báo "Văn nghệ" của Hội nhà văn Việt Nam. Đã đoạt các giải thưởng về thơ của báo "Người Hà Nội" (2000) và báo "Tiền phong" (2001).

Tác phẩm:
- Biến tấu lời (thơ), NXB Hội nhà văn, 2002
- Niềm tin gió (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007