Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 17:55

trong bóng tối khu rừng địa cầu
cuộc săn khởi đầu
nơi rậm rạp trang chữ

những con chữ tan hàng lồng chạy
bứt khỏi bãi rác sách mù tối chất cao
bắt đầu cuộc săn dồn đuổi
biến thợ săn thành những con mồi

sấm giật rền vang
không trật tự không hàng không trang không vẹn nguyên không ý
nghĩa không biểu tượng
mải mê
trì miết
xác chữ
cuồng rạp xổ tung

cuộc săn
chậm hơn sự dừng lại

khu rừng địa cầu biến mất
ngọn lửa trùm lên
chữ viết lên lửa một trật tự mới
những con chữ tươi ròng và khổng lồ
quá chật chội cho một cuộc hiến tế


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017