Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/01/2008 11:06

Học chửa đến nơi đừng giở chữ,
Biết cho đủ ngón hãy nên chơi.
Chính mình chưa biết mình hay, dở?
Còn rỗi công đâu bới chuyện người!


(1931)