Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2020 21:12

Châm mùa mừng tuổi mới
Muốn hư đến dại người
Lặng nghe da thịt thở
Mà đêm chừng hờn lơi

Ta lại đành xóc chữ
Cộng trừ những được thua
Xót xa ơi - thầm nhé
Riêng ta đau đã thừa

Sinh nhật nghiêng mắt sóng
Thả trôi trôi duyên mình
Mặc tim tràn bờ nhớ
Suốt một đời rối tinh

Cứ tự mình nguệch ngoạc
Vẽ đa đoan cho đầy
Tháng mười ngày mười chín
Sao chỉ mình ta say

Xin đời đừng gió nữa
Xin tim nhỏ thôi hờn
Tự mình hôn mi ướt
Hương tự mình cầm hương


Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020