Đang giữa hạ chim bay về đầy phố
Mặt trời lăn mình trên bãi cỏ xanh
Con nước giơ tay níu hàng lau xuống
Em giơ tay quơ cái bóng tình anh

Đang giữa hạ mây trắng giăng ngang phố
Hàng cây lao xao chùm lá gọi nhau
Bày thỏ nhỏ chạy tung tăng dưới gốc
Đi kiếm nhâm nhi những hạt thơ đầu

Đang giữa hạ những con diều gọi gió
Sợi giây nào dài đủ một cuộc chơi
Em thả tình bay vào vùng huyễn hoặc
Nên tình chia trăm mảnh trăm nơi

Đang giữa hạ anh sắp về chưa nhỉ
Tháng sáu nghiêng vai nhớ một bàn tay
Em nghiêng tình rót đầy ly trong suốt
Ong có về nhỏ mật để cùng say.


6/2015

Nguồn: trang cá nhân của tác giả