Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 17/07/2009 23:24

Tuổi 50 mở ra
Hệt những chiếc bình gốm chúng tôi được nung
trong lò lửa thật kỹ càng
Lóng lánh hoa văn, màu men dậy sóng
Chỉ tiếc một chuyện: đánh mất linh hồn
nên đành câm lặng như núi, sông, cỏ cây hèn mọn.