Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 17/07/2009 23:29

Tặng nhà văn Sơn Nam

Ông nhập viện lúc khuya
Đúng mùa hè nhồi máu cơ tim rực nắng

Ai còn nhớ mùa mưa sa dông mắm mọc
Hàng cây rừng treo bao ý nghĩ khẳng khiu
Bầy ong miệt U Minh vỡ tổ lang thang?

Ai còn nhớ thời nhồi máu cơ tim đô thị
Xéo nước Đầm Dơi còn phơi bộ xương cá sấu
Con cá hô bơi ngược vào Cù lao Ông Chưởng?

Xuống phố cùng chiếc bóng ông bát bộ
Loãng tan, xiêu vẹo, giả đò ngó lơ
Hình như cuối con đường
là kết thúc
hành trình viết của một nhà văn.