Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: công chúa (2)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 17/08/2021 05:35

Quốc sắc thiên hương một đoá hồng
Gặp cơn binh lửa của non sông
Xả thân đền đáp quê hương Việt
Nuốt nhục yêu chìu chủ soái Mông
Hương lửa bẽ bàng nơi trướng giặc
Gối chăn lắt léo sợi tơ hồng
Ngàn năm còn nỗi niềm chua xót
Hậu thế mấy người biết cảm thông?


5-8- 2021

Đầu năm 1285, quân Nguyên-Mông xâm lược đất Đại Việt lần thứ 2. Sau khi rút lui khỏi kinh thành Thăng Long nhằm bảo toàn lực lượng, hai vua Trần đã dâng nạp công chúa An Tư cho Thoát Hoan để nghị hoà, tranh thủ thêm thời gian, chờ dịp phản công.