44.00
4 bài thơ
Tạo ngày 03/08/2012 16:44 bởi Admin
"Tôi viết "Đi đánh thần Hạn" khi đang học lớp năm. Nhưng trường ca đầu tiên tôi viết là trường ca Làng quê, ghi lại nhhững chuyện sinh hoạt thường ngày của Đội thiếu niên ở làng quê và những phong tục tập quán nơi xóm mạc.

Hồi bấy giờ, tôi rất thích tuyển tập Trường ca Tây Nguyên. Thích cả những câu so sánh, đại loại "Ngôi nhà dài như một tiếng chiêng". Trong "Đi đánh thần Hạn" tôi ảnh hưởng không ít lối ví von, so sánh như thế. Cả cái cách gọi: "Ơi dân làng. Dân làng đi đâu đó?" cũng là cách gọi, cách nói của đồng bào Tây Nguyên.

Thoạt đầu, tôi đặt tên là "Trường ca dông bão", dự định gồm hai phần: Phần I "Đi đánh thần Hạn", phần II "Đi đánh thần Lụt". Cuối phần I, tôi đã để cho Thần…